Fandom

Senior Wiki

Postawy wobec starości wg D.B. Bromleya

6stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.


D.B. Bromley[1] wyróżnił pięć typów postaw jakie mogą przyjmować osoby wobec starzenia się. Jest to jedna z najbardziej znanych typologii, która obrazuje zachowania ludzi wobec starości od tych najbardziej konstruktywnych, poprzez obronne, do tych o charakterze destruktywnym.

- Postawa konstruktywna – cechuje się: pogodzeniem ze starością i ewentualną śmiercią; zadowoleniem z siebie i z kontaktów z innymi; wewnętrznym zintegrowaniem oraz optymizmem.

- Postawa zależności – cechuje się: biernością; zależnością wobec innych ludzi; odejściem z pracy zawodowej; poczucie bezpieczeństwa zapewnić ma dom rodzinny.

- Postawa obronna ( typ „opancerzonych”) - cechuje się: samowystarczalnością i odrzucaniem pomocy innych; pesymistycznym patrzeniem na starość, które zostaje zamaskowane wzmożoną aktywnością.

- Postawa wrogości (wobec otoczenia) – cechuje się: agresywnością i podejrzliwością wobec innych; niemożnością akceptacji własnej starości i nadchodzącej śmierci; zazdrością oraz wrogością wobec młodych ludzi; izolowaniem się od otoczenia; samowystarczalnością i aktywnością (najczęściej zawodową).

- Postawa wrogości skierowana na samego siebie – cechuje się: wrogością wobec siebie; pasywnością; pesymistycznym pogodzeniem się ze starością; traktowaniem śmierci jako wyzwolenia; brakiem zadowolenia z życia[2].


[1]D.B Bromley, Psychologia starzenia się, [przeł.] Z. Zakrzewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 1969. [2] ibidem

Więcej w Fandom

Losowa wiki